Wie beter dan de heer H.H. Polzer, alias Drs. P., kan verwoorden wat het bezit van De Pijp-das voor de drager betekent. Mocht in 1988 de magische grens van 1000 dassendragers overschreden worden, de grens van das-nummer 2000 werd pas in 2013 bereikt. Hier treft u de gelukkigen aan, die zich de trotse bezitter van een genummerde Pijp-das mogen noemen. Soms is de drager onbekend. Voorts staat de directie van De Pijp ook niet garant voor de juistheid van sommige namen, omdat de handvaardigheid bij het vorderen der uurtjes, gecombineerd met het inname-vermogen van de bezoeker, wel eens een onduidelijk resultaat opleverde. Het zij zo. De Pijp-das wordt er slechts dierbaarder door.